Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

alesnob
5277 992b

March 03 2017

alesnob
6723 c502
A Sign of the Times artist IG @iheartstencils
Reposted fromcorvax corvax viatiredeveryday tiredeveryday

March 02 2017

alesnob
Całując się w takim deszczu, przynajmniej masz pewność, że ona od razu będzie mokra. 
Moc romantyzmu.
— Perwersje
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
alesnob
6695 ead1
Reposted fromopenheart openheart viafullmoon fullmoon
alesnob
Spadniemy na cztery dłonie, twoje na ziemi, moje na tobie
— Ochocki, Vithren
alesnobI’m Ron by the way. Ron Weasley
I’m Harry. Harry Potter.
[x]
alesnob
6312 9dce
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamehhh mehhh
alesnob
9078 f33a
Reposted frompengin pengin viadowntherabbithole downtherabbithole

February 17 2017

alesnob
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viahexxe hexxe
alesnob

July 09 2015

alesnob
alesnob
2888 bc1e
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viailovegreen ilovegreen
9339 914a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaotterdegien otterdegien
0198 1294 500

thatfriendlyblackguy:

My co-worker knows how much I would appreciate this.

Reposted fromlevindis levindis viamacoun macoun
alesnob
9966 0747 500
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell viaheartbreak heartbreak
alesnob
Było już za późno. Nie mógł już nawiązać z nią kontaktu. Nagle, między jednym oddechem a drugim, było już za późno. Czego zaniedbał? Nie wiedział tego. Wczoraj jeszcze wszystko było bliskie i swojskie, a teraz wyrosła między nimi szklana ściana, jak w samochodzie pomiędzy miejscem kierowcy, a tylnym siedzeniem. Jeszcze na siebie patrzyli, ale już się nie rozumieli - słyszeli się nawzajem, lecz mówili różnymi językami, które nie miały żadnych punktów stycznych. Nie można było już nic zrobić. Obcość, która narosła przez noc, wypełniała już wszystko. Była w każdym spojrzeniu i w każdym geście.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alesnob
alesnob
7898 c63c
Reposted fromjamyjka jamyjka viaduzedziecko duzedziecko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...